Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Pravidelný úklid pro firmy
Naše firma zajišťuje na základě specifikace pravidelné úklidy se speciálními technologickými postupy, které zaručují poskytování standardizovaných služeb u všech typů těchto zákazníků. více...
Možnosti úklidu pro zákazníka

 

Úklid postavební nebo po malířích
Postavební nebo předkolaudační úklid je důkladným úklidem. více...
Mytí oken i za pomoci horolezecké techniky
Odborně vyškolení pracovníci mají k dispozici více...
Čištění žaluzií
Praní prádla
Pro Vaše zaměstnance zajistíme praní a sběr pracovních oděvů. více...
Dezinfekce
Naše služby tj. dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provádíme na základě živnostenského oprávnění a koncesních listin. více...
Dezaktivace
Dezaktivace je součástí dekontaminace, jíž se rozumí odstraňování „kontaminantů“, kterými jsou v tomto případě radioaktivní látky. více...
Hygienický program
Nakládání s odpady
V rámci úklidu objektů spolupracujeme při vytřízení odpadu a jeho uložení na místo Vámi určené, případně zajistíme jeho odvoz společně s likvidací. vice...
Údržba zeleně
Údržba komunikací
Ostraha objektů a zajištění recepční služby
Touto službou Vám vyřešíme zamezení vstupu nepovolaných osob nebo vjezdu vozidel do objektu, zamezíme rozkrádání, zneužití a poškozování majetku společnosti. více...
Stavební práce
Graffiti – odstranění a ochrana

Odstraňování graffiti je technicky velmi obtížné. více...