Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
COMPUCLEAN Slovakia s.r.o.

COMPUCLEAN Slovakia s.r.o. - dceřiná společnost
Partizánska 3,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31620558

 • Arhtur Andersen, k. s.,
 • Citibank (Slovakia), a. s.
 • ČSOB a. s.,
 • Ditec a. s.,
 • DMD Holdinga.,
 • Drukos s. r. o.,
 • Ericsson Slovakia, s. r. o.,
 • Globtel GSM,
 • Harmanecké papierne a. s.,
 • Istrobanka a. s.,
 • Ludova banka, a. s.
 • Nationale - nederlanden poisťovacia a. s.,
 • Nationale Nederlanden poistovna, a. s.
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
 • Ministerstvo vnútra a VP SR,
 • Ministerstvo financií SR,
 • Ministerstvo školstva SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Probugas a. s.,
 • Priemyselná banka a.s . Košice
 • Samsonite Slovakia s. r. o.,
 • Smrečina Holding a. s.,
 • SE a. s. Atómová elektráreň Bohunice,
 • Slovtransgaz Senica /Rožňava, Veľké Zlievce/,
 • SVHP, š. p., OZ Povodie Dunaja,
 • Slovenský plynárenský priemysel, š. p. Bratislava /Poprad, Zvolen, Galanta, Malacky,
 • Slovnaft a. s.,
 • Unilever Slovensko, spol. s r. o.
 • Úrad priemyselného vlastníctva,
 • Všeobecná zdravotná poiťovňa,
 • Vseobecna uverova banka, a. s., Bratislava
 • VÚRUP, a. s.
 • Západoslovenské energetické závody, š. p.,
 • ZIPP Bratislava s. r. o.,