Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Údržba zeleně

zajistíme pokos trávníků, celoroční provádění údržby zeleně včetně dosadby keřů, stromů, trvalek a letniček, řez a ošetření okrasných stromů a keřů včetně kácení stromů, odborné hnojení a likvidace plevelu.
Údržbu zeleně provádíme v souladu s platnými předpisy, zejména na ochranu přírody.