Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Ostatní služby pro vlastníka nemovitosti
 • zprostředkování malířských a natěračských prácí, sklenářských prácí, zprostředkování elektrikářské a instalatérské práce, stavební a klempířské práce, zajištění údržby zeleně  - kosení trávy nebo údržbu keřů ořezem.
 • zajištění výhodného pojištění nemovitostí včetně bezplatného právního servisu, vyřizování pojistných událostí na majetku vlastníka
 • zajištění a organizaci prací spojených se svoláním první schůze shromáždění vlastníků a vkladem potřebných dokladů na zápis do rejstříku společenství vlastníků jednotek ve smyslu zákona č.72/1994 Sb. v platném znění
 • zajištění pravidelného kontaktu mezi vlastníky a správcem na pravidelných schůzkách
 • zajištění komplexního vedení podvojného účetnictví pro společenství vlastníků včetně vypracování  a podání daňového přiznání (1x ročně) a stanovení, výpočet daně z nemovitosti. Zpracování účetních dokladů provádíme 1x měsíčně.
 • evidence plateb a záloh na provoz, opravy a údržbu jednotlivých domů nebo bytů
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami domů a souvisejícího majetku pro jednotlivé vlastníky
 • zajištění odečtu poměrových nebo podružných měřidel a jejich rozúčtování
 • rozúčtování nákladů na služby podle dohody na byt nebo plochu jednotlivých bytů nebo na počet nájemníků
 • zajištění kontroly plateb do fondu oprav
 • zajištění  úklidu na schodištích, chodbách, případně garáží, chodníků příslušících k domu a to i v zimní období s pohotovostí
 • zajištění chodu plynové kotelny včetně denního dozoru proškoleným zodpovědným pracovníkem
 • zprostředkování havarijní služby  pro dodávky médií a výtahu
 • zprostředkování běžné údržby a oprav nemovitosti formou prověřených dodavatelských organizací nebo přímo vlastními zaměstnanci
 • zajištění  předepsaných revizí plynové kotelny, komínu, osobních výtahů, elektrických rozvaděčů, hromosvodů  a svodů, požárních hydrantů na patrech domů a umístěných hasicích přístrojů
 • zprostředkování/oznámení  - jako zástupce společenství  - odvozu domovního odpadu
 • nakládání se společnými prostory v nemovitostech podle pokynů vlastníka
 • správce nemovitosti zajišťuje po zplnomocnění společenstvím vlastníků jednání s úřady (na příslušném úřadu městské části, finančním úřadu, jednání s elektrárnou a plynárnou nebo s VaK aj. )