Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Dezinfekce


Naše služby tj. dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provádíme na základě živnostenského oprávnění a koncesních listin  

  • bez použití toxických nebo vysoce toxických látek
  • s použitím toxických nebo vysoce toxických látek
  • v potravinářských nebo zemědělských provozech

Ve zdravotnických nebo potravinářských zařízeních je z důvodu dodržení hygienických standardů prováděna v rámci úklidových prací také dezinfekce ploch.
Dezinfekce provádíme na základě dezinfekčního plánu, schváleného příslušným  hygienikem a odsouhlaseného zákazníkem.
Odpovědní pracovníci společnosti opakovaně absolvují odborné školení a zkoušky pro oblast dezinfekce, a to i ve zdravotnických zařízeních a potravinářských provozech. Jejich způsobilost je doložena osvědčením.