Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Správa budov
Správa budov obsahuje veškeré služby týkající se problematiky správy, údržby a služeb spojených s provozem domů a bytových jednotek, obsahuje veškeré služby týkající se problematiky správy, údržby a služeb spojených s provozem bytových jednotek a domů, různých výrobních objektů, obchodních prostor, úřadů a institucí. Naším cílem je zbavit jejich vlastníky starostí s jejich správou při respektování všech platných zákonů a vyhlášek.

Správu a provoz zajišťujeme ve spolupráci s vlastníky domů a pod jejich trvalou kontrolou a v rozsahu podle přání jednotlivých vlastníků. V rámci provádění správy nemovitosti poskytujeme služby, jejichž činnosti jsou náplní standardní smlouvy o provádění správy dle Nařízení vlády  č. 371/2004 čl. V.

Spolupracujeme s advokátní kanceláří a daňovým poradcem. V oblasti údržby a drobných oprav spolupracujeme s vybranými odborníky a u větších oprav či rekonstrukcí se stavebními firmami a projekčními kancelářemi. Na opravy většího rozsahu zajišťujeme ve spolupráci s majiteli domů výběrová řízení.

Po dohodě jsme schopni naše služby rozúčtovat podle počtu obyvatel jednotlivých bytových jednotek nebo podle plochy bytových jednotek tak, jak se dohodne společenství vlastníků.