Nemovitosti Úklid pro firmy Byt a dům Výpočetní technika
Výpočetní technika

Servis
Inventarizace a elektrorevize
Odborný transport
Likvidace techniky
Prodej hardwaru
Prodej čistících prostředků pro IT
Renovace tonerů

Projekt COMPUCLEAN
Realizace
Kategorie čištění
Používané prostředky
Používané nářadí
Specialisté


SERVIS
Jak servisní služby fungují?

Základem nabízeného servisu je poskytování profesionálních služeb.
Strategií společnosti je servisní podpora klientů z jediného centra v kombinaci s přítomností specialistů společnosti ve všech regionech České republiky. Každá pobočka je vybavena odpovídající výpočetní a komunikační technikou, automobily.

Proč využít servisních služeb naší firmy?
Většina oprav se provádí přímo u zákazníka a není tak nutný složitý transport zařízení do servisu a tím je i zaručena maximální možná rychlost servisu.

INVENTARIZACE A ELEKTROREVIZE
Inventarizace 
Odborné konzultace šetří čas a maximalizují přínosy. Pokud chcete:

 • Plně využít všech přínosů inventarizačních nástrojů ve Vaší firmě.
 • Efektivně zvládnout první softwarový audit Vaší firmy.
 • Na první pokus zavést správu hardwaru, softwaru a evidenci licencí.
 • Aby otázka inventory managementu byla pro Vaši organizaci spolehlivě a jednou provždy vyřešena.

Využijte naše experty. Naši konzultanti nejsou pouze kvalifikovanými administrátory inventarizačních nástrojů, ale i zkušenými softwarovými auditory. Ručíme za kvalitu a rozsah jejich vědomostí a zkušeností.

V čem je pro Vás inventarizace výhodná?

HW INVENTORY
Instalace a implementace inventarizačních nástrojů.
Automatický sběr dat.
Vytvoření databáze HW komponent.
Vytvoření passportů (evidenčních listů) PC.
Při použití doporučených SW nástrojů pro inventory je též možný dohled on line nad případnými změnami HW konfigurace (krádeže,výměny apod.).

SW INVENTORY
Instalace a implementace inventarizačních nástrojů.
Automatický sběr dat.
Kontrola nabývacích dokladů k licencím.
Vytvoření efektivních software - management procesů.

Elektrorevize
Provádíme:

 • revize el. zařízení nad 1000 V pravidelné a výchozí v objektech třídy A a B.
  (v objektech s nebezpečím výbuchu)
 • projekce el. zařízení v objektech třídy A a B.
 • elektromontážní práce dodavatelským způsobem včetně hromosvodů.
  (v objektech třídy A a B nad 1000 V)
 • kompletní provedení revizí elektrických zařízení v distribučních sítích čerpacích stanic PHM
 • revize v objektech pro lékařské účely a specielních zdravotnických prostorech
 • revize v objektech státní správy a nad 1000 V

Tuto činnost zajišťujeme po celé ČR.

ODBORNÝ TRANSPORT
Předmětem nabídky je zabezpečení odborného transportu, kompletní demontáže a nainstalování zařízení  výpočetní techniky do stavu před samotným spuštěním v intencích logistiky COMPUCLEAN®.

LIKVIDACE TECHNIKY
Sběr, svoz a odstranění nebezpečných odpadů
Účelem této služby je komplexní zajištění likvidace nebezpečného odpadu.

Zajištění odděleného sběru, svozu a odstranění nebezpečných odpadů je nezbytné především vzhledem k charakteru těchto odpadů, které mohou, při nesprávném nakládání s nimi, způsobit vážné škody jak na životním prostředí, tak na zdraví občanů.

Svoz nebezpečných odpadů zajišťujeme svozovými vozidly, které plně vyhovují všem náročným  předpisům pro přepravu nebezpečných odpadů.

Svoz nebezpečných odpadů mobilním způsobem zajišťujeme v termínech dohodnutých se zákazníkem v dohodnuté četnosti (pravidelně nebo na výzvu).

Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů se provádí na základě předchozí telefonické nebo písemné výzvy, kdy budou dohodnuty bližší podmínky.

Jednotlivé předané nebezpečné odpady opatříme také příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb.

Dokladem o předání / převzetí / odpadu  je v případě nebezpečných odpadů „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ a v případě ostatních odpadů „ Dodací list“ a „Průvodka“. 

Zákazník obdrží vyplněný tiskopis „ Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů na území ČR“.

Odpad

Kat.č.

Kat.

Název odpadu

08 03 17

N

odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

20 01 35

N

vyřazaný elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly  20 01 21 / zářivky a jiný odpad obsahující rtuť / a 20 01 236  - monitory, počítače a tiskárny neobsahující nebezpečné látky
 

20 01 36

O

vyřazené elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 35 – počítače a tiskárny neobsahující nebezpečné látky

 

PRODEJ HARDWARU
Firma se orientuje především na prodej a z něj vyplývající servis výpočetní techniky.

Od počátku své činnosti získala firma ve svém oboru bohatou praxi a zkušenosti. K těmto přednostem dospěla především filosofií stability a technickým růstem svých zaměstnanců a úrovní technického vybavení. Tato filosofie usnadňuje prvotní cíl firmy, tj. maximální uspokojení zákazníka, poskytnutí komplexních služeb včetně informací a konzultací, ať už prodejcům VT, akciovým společnostem, státním podnikům nebo řadovým uživatelům VT.

V současné době může naše firma nabídnout prodej všech typů a značek PC, tiskáren, notebooků, monitorů, UPS a veškerých periferních zařízení. Své služby poskytuje na základě jednorázových smluv, celoročních objednávek a dlouhodobých smluv o dílo.

PRODEJ ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ PRO IT
Faxclene
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: FXL 005
Popis výrobku: Listy napuštěné rozpouštědlem určené k čištění faxů na termopapír. Čistí jak prostory, kterými prochází papír, tak válce a optiku. Tiskové výstupy jsou čistější a kvalitnější.

Foamclene - Pěna na čištění
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: FCL 300E
Popis výrobku: Antistatický pěnový přípravek vhodný k čištění hluboko usazené mastné nečistoty a prachu. Vhodný k čištění plastových povrchů u kancelářské elektrotechniky, ale i nábytku a stěn v kancelářích.

Safeclens - čistič obrazovek 
Výrobceobce: AF
Identifikační číslo výrobku: SCS 250
Popis výrobku: Vhodný k čištění filtrů obrazovek, monitorů   skleněných povrchů, výrazný antistatický účinek.    Nezanechává šmouhy. Vhodný pro všechny druhy skla s nátěrovou vrstvou a pro filtry   obrazovek

PC Clene - Univerzální čistící ubrousky
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: PCC 100E
Popis výrobku: Čistící přípravek pro všestranné použití. Přípravek je nehořlavý. Tento přípravek vyniká pro svoje snadné a hospodárné použití. Balení: 100 ks ubrousků v dóze

PC Clene - Univerzální čistící ubrousky (náhradní náplň)
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: PC 100R
Popis výrobku: Náhradní čistící ubrousky pro PC Clene. Balení: 100 ks ubrousků

Sprayduster - Stlačený vzduch
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: SDU 400D
Popis výrobku: Čistý stlačený plyn se používá k vyfoukání prachu a zbytků nečistot z těžko přístupných míst a na všech druzích kancelářských vybavení. Nehořlavý,nepoškozuje ozónovou vrstvu.

Sprayduster - Stlačený vzduch (převratitelný)
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: SDU 200D
Popis výrobku: Čistý stlačený plyn, používá se k vyfoukání prachu a nečistot z těžko přístupných míst kancelářského vybavení. Nehořlavý, nepoškozuje ozónovou vrstvu.

CD Lensclene - Čistící CD
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CDL 000
Popis výrobku: CD-disk s instalovanými kartáčky, které čistí optické snímače CD mechanik. Automatický čistící cyklus trvá 5 sec. Návod na použití je přehrán po vložení CD-ROM do mechaniky.

CD Clene - Sada na čištění CD médií
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CDC 000
Popis výrobku: Sada k odstraňování mastnot a nečistot z CD disků. Rovněž umožňuje regeneraci poškrábaného povrchu média. Nepoškozuje polykarbonátové plasty, ze kterých jsou kompaktní disky vyrobeny.

CD Clene - Sada na čištění CD médií
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CDC 000
Popis výrobku: Sada k odstraňování mastnot a nečistot z CD disků. Rovněž umožňuje regeneraci poškrábaného povrchu média. Nepoškozuje polykarbonátové plasty, ze kterých jsou kompaktní disky vyrobeny.

Safecloths - utěrka z netkaného materiálu
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: SCH 050
Popis výrobku: Utěrka z netkaného materiálu vhodná k všestranným čistícím úkonům. Hodí se k čištění povrchů přístrojů,nábytku,bílých tabulí. Velikost 330x330mm, nechlupatí. Vhodné k aplikaci Foamclene, Maxiclene.

Ultraclene - navlhčené utěrky
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: ULT 010
Popis výrobku: Pár suchých/navlhčených utěrek k čištění klávesnic, krytů počítačů a ostatního kancelářského vybavení. Sáčky obsahují nechlupatící utěrky velikosti 120x130mm. Vlhká utěrka je napuštěna.

PlatenClene - Přípravek na čištění gumových válců
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: PCL 100
Popis výrobku: Rozpouštědlo s mechanickým rozprašovačem vhodné pro čištění podávacích a posouvacích pryžových válečků. Obnovuje přilnavost válců v tiskárnách a faxech. Nezanechává stopy. Rozpouští inkoustové skvrny, oleje a mastnotu. Aplikujte pomocí Safecloths, Safewipe. Balení: 100ml sprej.

Safetiss - papírové ubrousky
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: STI 200
Popis výrobku: Vysoce kvalitní papírové ubrousky, jednovrstvené,nezanechávající vlákna. Výhodně baleny v krabicích o rozměru 230x230mm. Vysoká absorční schopnost. Pevné za sucha i navlhčené.

Boardclene - Pěnový čistič na tabule
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: BCL 200
Popis výrobku: Vhodný pro čištění bílích kancelářských tabulí od všech druhů nečistot. Je nehořlavý a má příjemnou citronovou vůni. Obsah: 200 ml.

Safetiss - papírové ubrousky
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: STI 200
Popis výrobku: Vysoce kvalitní papírové ubrousky, jednovrstvené,nezanechávající vlákna. Výhodně baleny v krabicích o rozměru 230x230mm. Vysoká absorční schopnost. Pevné za sucha i navlhčené.

Ink Jet Printer Cleaning - Sada k čištění inkoustové tiskárny
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: IPK 000
Popis výrobku: Kompaktní sada obsahuje vše potřebné k čištění tryskových tiskáren. Tekutina k ošetření válců (Roller fluid) obnovuje vodící vlastnosti gumových válců. Čistící tekutina odstraňuje nečistotu.

Isoclene - isopropyl-alkohol pro technické čištění
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: ISO 250
Popis výrobku: Isopropyl-alkohol je mnohoúčelový čistící prostředek a nezbytná součást výbavy každého servisního technika počítačů a kancelářského zařízení. Nezanechává zbytky.

Cardclene - čistící karty
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CCP 020
Popis výrobku: Čistící karta napuštěná rozpouštědlem. Prostředek vhodný k čištění snímačů magnetických a čipových karet. Laminované čistící karty bez obsahu škodlivých výtažků.

Cardeclene Kit - čistící karty bez kódu
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CCP 020K
Popis výrobku: Sada, v níž je mechanický rozprašovač obsahující Headclene a čistící kartu bez kódu. K čištění magnetopáskových hlav, čtecích/záznamových jednotek, snímačů magnetických karet

Cardeclene Kit - s kódem
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CCE 020K
Popis výrobku: Sada obsahuje Headclene v mechanickém rozprašovači a čistící kartu s kódem. Vhodné k čištění snímačů magnetických a čipových karet pro ATM (Asynchronous Transfer Mode) systémy.

CD Clene - Sada na čištění CD médií
Výrobce: AF
Identifikační číslo výrobku: CDC 000
Popis výrobku: Sada k odstraňování mastnot a nečistot z CD disků. Rovněž umožňuje regeneraci poškrábaného povrchu média. Nepoškozuje polykarbonátové plasty, ze kterých jsou kompaktní disky vyrobeny.

RENOVACE TONERŮ
Sortiment zboží:

 • tonery pro laserové tiskárny (originální, renovované)
 • tonery pro kopírovací zařízení (originální, renovované, alternativní)
 • inkoustové cartridge (originální, renovované, alternativní)

Výměna osvitového válce v ceně renovace
Renovace kazet do laserových tiskáren probíhá v naší firmě včetně výměny tvrzeného válce, aniž by zákazník připlácel za tuto nejnákladnější součást kazety. Zákazník má tedy přehled o ceně renovace ihned při předání kazet k renovaci a nemusí čekat na vyhodnocení stavu válce.

Proč zvolit renovaci?
a) Finance:
renovacemi kazet snížíte náklady na tisk, aniž by byla ovlivněna kvalita Vašich dokumentů.
b) Ekologie: renovacemi kazet nezatěžujete životní prostředí.
c) Odpady: renovacemi kazet efektivně nakládáte s odpady ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a 477/2001 Sb. obalech.

Kolikrát lze kazetu renovovat?
Vzhledem k tomu, že lze u tonerových kazet vyměnit prakticky všechny díly přímo ovlivňující funkčnost kazety je jejich životnost omezena jen "plastovým pouzdrem". Dle našich zkušeností lze u běžně renovovaných kazet dosáhnout v průměru až dvanácti renovací.
U inkoustových kazet je renovační cyklus omezen mírou opotřebení tzv. tiskových trysek, které nelze vyměnit.

Co je to renovace?
Renovace náplní je ucelený soubor činností, který směřuje k plnohodnotnému využití vypsané kazety.
Obecně lze renovaci tiskových kazet shrnout do následujícího renovačního postupu:
1) Před renovací vypsané náplně provede technik vstupní kontrolní test a předběžnou prohlídku technického stavu kazety.
2) Kazeta je rozebrána na jednotlivé díly. Samotná demontáž kazety se řídí dle technologického postupu příslušného typu kazety.
3) Pouzdro kazety se důkladně vyčistí. Všechny díly se zbaví nečistot.
4) Technik provede odborné zhodnocení stavu jednotlivých dílů kazety, vymění vadné díly za díly alternativní, které jsou rovnocennými náhradami dílů originálních.
5) Kazeta se naplní příslušným tonerem v dané gramáži.
6) Po následném kontrolním testu je kazeta připravena k expedici.

PROJEKT COMPUCLEAN®
Projekt COMPUCLEAN®  se věnuje čištění a profylaxi výpočetní, kancelářské, telekomunikační, reprografické, laboratorní a spotřební elektrotechnice.

Profylaxe je údržba směřovaná k předcházení chybovosti systému resp. poruchovosti – je pomůckou nebo nástrojem ke zvýšení efektu, kterého provozem IT chceme nebo se snažme dosáhnout.
Profylaxi dojde ke zvýšení   životnosti, zvýšení MTBF (Mean Time Between Failure tj. střední doby mezi poruchami), snížení nákladů na nutné servisní zásahy až o 70%, snížení škodlivého záření, snížení hlučnosti, zvýšení hygienického standardu, minimalizace ztráty dat.

Výše uvedený projekt vznikl na základě spolupráce s nizozemskou společností Lavold-IDG. COMPUCLEAN®   je soubor technologických postupů, doporučení a testovaných přípravků, které Lavold-IDG vyvíjel ve spolupráci se společnostmi IBM a BULL v oboru počítačových profylaxí.

Od roku 2004 je vlastníkem mezinárodní ochranné známky COMPUCLEAN® pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko společnost CLEAN SERVIS, a.s.

Proč techniku čistit?
Čistý počítač nebo jakákoliv jiná technika pracuje déle a lépe. Nejvýznamnější roli hrají závady způsobené elektrostatickým výbojem, které jsou příčinou „neidentifikovatelných závad“ různých komponentů, které je třeba pak měnit. Viníkem je prach a jeho nosiči.

Každý počítač má ventilátor (někdy i dva), kterými chladí své díly, jež se při provozu zahřívají. Při tom ventilátor nasává vzduch z místnosti. Prach obsažený ve vzduchu se zadrží v počítači a přesáhne-li jeho množství určitou mez, rozprašuje ventilátor zadržený prach zpět do místnosti. 

 Výrobci počítačové a kancelářské techniky doporučují po roce provozu nechat techniku odborně vyčistit, a to jak z důvodů technických, tak především hygienických.

Profylaxe je údržba směřovaná k předcházení chybovosti systému resp. poruchovosti. Pracovníkům odpovědným za chod IT, se stává pomůckou a nástrojem ke zvýšení efektu, kterého společnosti provozem IT dosahují (nebo se snaží dosáhnout).
Je to pravdivá, ale příliš školometská definice. V naší republice není nijak ojedinělý názor, že výpočetní techniku není třeba čistit a to i u osob, které odpovídají za provoz techniky mnohasetmilionové hodnoty. Přitom naprostá většina uživatelských manuálů k výpočetní technice má kapitolu věnovanou údržbě - čištění.
Zvýšení životnosti, zvýšení MTBF (střední doby mezi poruchami), snížení nákladů na nutné servisní zásahy až o 70%, snížení škodlivého záření, snížení hlučnosti, zvýšení hygienického standardu, minimalizace ztráty dat, motivace uživatele k odpovídajícímu zacházení s technikou, to je řada aspektů, které stále opakujeme a ony platí, ale protože je lze do určité míry zpochybňovat, vypadají příliš pateticky.
Technika vydrží déle, když do ní nezasahujeme pouze v případě, že do ní zasahujeme neodborně. Jiný důvod není. Časopis Semiconductor Reliability News, již několikrát popsal nejčastější příčiny poruch polovodičů, kde nejvýznamnější roli hrají závady způsobené elektrostatickým výbojem (60%), které jsou příčinou těch známých neidentifikovatelných závad různých komponent, a ty je pak třeba měnit. Viníkem je prach a jeho nosiči. Člověk může být jedním z nich svým nerespektováním určitých pravidel. Na stejnou příčinu poukazuje i světoznámá společnost mj. z oboru elektrotechnických doplňků 3M (Minesota Mining and Manufacturing). Takže je nutné si uvědomit, že například ventilátor u zdroje obyčejného PC, jehož určení je zřejmé, funguje zároveň jako malý vysavač prachu......A proto se Clean Servis důsledně zabývá eliminací tohoto problému profylaxí. Náklady na nutný servisní zásah jsou mnohem menší než časové ztráty jednotlivého uživatele(ů) při závadě na IT, vázání kvalifikovaných sil na straně uživatelů k závadám na IT, atp....které by se finančně vyjádřily, a kterým je možné předcházet. Navíc obdobné časové ztráty vznikají bez návaznosti na nutný servisní zásah; uživatel se dostává do stavu, který řeší tvrdým restartem hardwaru a smiřuje se s vědomím, že to asi jinak nejde.....

Důvody poruchovosti
Výpočetní a kancelářská technika působí při svém provozu jako magnet na kouř a prachové částice, rozptýlené v ovzduší, a to nejen v běžně vybavených neklimatizovaných kancelářích. Ve své podstatě tyto negativní vlivy působí nejen na životnost, ale i na chod citlivé a drahé techniky. Zkušenost nám dává za pravdu, že kromě nutné údržby i preventní prohlídky a čištění zvyšují životnost a spolehlivost vašeho zařízení a působí pozitivně na výkony a vztah pracovníků k této technice. Nezanedbatelný je pak i perfektní vzhled techniky i po letech užívání, což v neposlední řadě zvyšuje image Vaší firmy či instituce na veřejnosti. 

 • 59 % Elektrostatický výboj
 • 6 % Různé
 • 3 % Elektrické testy
 • 3 % Stárnutí/Oxidace
 • 3 % Selhání vodiče
 • 4 % Fyzické porušení
 • 7 % Zkratování/ Přerušení
 • 15 % Vázání vodičů

REALIZACE
a) Jednorázová realizace
Na základě písemné objednávky provádí specialisté COMPUCLEAN®   profylaktické práce na všech druzích výpočetní, kancelářské, telekomunikační, reprografické, laboratorní, průmyslové a spotřební elektrotechniky. Servisní středisko COMPUCLEAN®   nejčastěji vysílá do místa zákazníka jedno- či dvoučlennou posádku specialistů vybavenou pro realizaci profylaxe a případného technického operativního zásahu. Termíny a délka realizace je ve většině případů podřízena požadavku zákazníka.

b) Opakovaná resp. pravidelná smluvní realizace
Realizace na základě podepsané smlouvy o dílo zvýhodňuje zákazníka finančně a garantuje upřednostnění při sjednávání termínů. Obecně lze říci, v tomto případě, že finanční zvýhodnění roste v závislosti na objemu zakázky a na stabilitě termínů. Smlouvou je možné mnohem přesněji definovat rozhraní klient / COMPUCLEAN®, což má v oblasti poskytování služeb nezpochybnitelný význam.

KATEGORIE ČIŠTĚNÍ

De Luxe
COMPUCLEAN

Standard

Základ

Průměrná časová norma
čas strávený prací: 50 min.

Průměrná časová norma
čas strávený prací: 35 min.

Průměrná časová norma
čas strávený prací: do 20 min.

     

Standardní povrchové čištění

Standardní povrchové čištění

Základní povrchové čištění

· PC CASE  (kompletní)*
 · Monitor (povrch a obrazovka)
 · Klávesnice (pouze povrch)
 · Myš  (kompletní)

· PC CASE  (vnitřní a vnější)*
 · Monitor (povrch a obrazovka)
 · Klávesnice  (pouze povrch)
 · Myš  (pouze povrch)

 · PC CASE  (pouze povrch)
 · Monitor (povrch a obrazovka)
 · Klávesnice  (pouze povrch)
 · Myš  (pouze povrch)

      
* vyfoukání a vysátí hrubých nečistot a prachu z CASE PC a PC ZDROJE vč. vytření zbytkového prachu a odstranění nečistot ze všech dostupných ploch . * vyfoukání a vysátí hrubých nečistot a prachu z CASE PC a PC ZDROJE  * povrchové čištění,  nanesení antistatické ochranné vrstvy na povrch zařízení.

Nanesení antistatické  ochranné vrstvy na povrch zařízení

Nanesení antistatické ochranné vrstvy na povrch zařízení.

 

 

POUŽÍVANÉ PROSTŘEDKY
Pracovní postup čištění
Technik si připraví sestavu pro profylaxi obvyklým způsobem, včetně vnitřního zásahu do VT.

 •  Kontrola funkčnosti PC
 • Odpojení PC sestavy a příprava pro profylaxi
 • Realizace profylaxe
 • Finalizace dočištění PC sestavy a její zapojení vč. periferií
 • Diagnostika / kontrola opotřebení, uvolnění/.


POUŽÍVANÉ NÁŘADÍ
Naši specialisté jsou vybaveni nářadím, které splňují veškeré antistatické a aplikační zásady k realizaci profylaxí u zákazníka. Jedná se o vozík, který je vybaven všemi potřebnými prostředky tak, aby nebylo potřeba využít dalšího prostoru k realizaci práce.

Vybavení:

 • antistatická podložka
 • antistatický vysavač se speciálním sáčkem, který nepropustí částice větší než 0,25 um
 • antistatický řemínek
 • ekologicky nezávadné prostředky
 • vzduchová láhev s regulovatelným ventilem

SPECIALISTÉ
Náš specialista se vyznačuje nejen charakteristickým vzhledem a úrovní pracovního vybavení, ale i zainteresovaným přístupem ke konkrétní zakázce, ke každému klientovi.
Náš tým složený z vysoce profesionálních specialistů absolvoval vyškolení v oblasti vnějšího a vnitřního čištění výpočetní, kancelářské a telekomunikační techniky pod vedením zahraničních instruktorů. Na základě tohoto školení jim jsou vystavovany certifikáty, které dokládají způsobilost provádět tyto náročné služby dle norem ISO 9001.
Proto nás potěší jakýkoli zájem o naše služby o nichž vám rádi poskytneme podrobné a odborné informace.